Perspekta zlatni partner za TeamViewerTeamViewer

Perspekta doo je zvanični partner za distribuciju TeamViewer-a u Srbiji i regionu!!!

Perspekta zlatni partner za TeamViewer

TeamViewer

Perspekta doo je zvanični partner za distribuciju TeamViewer-a u Srbiji i regionu!!!

TeamViewer 12, Srbija Perspekta

Nemačka firma TeamViewer GmbH osnovana je 2005. i potpuno je fokusirana na razvoj i distribuciju high-end rešenja za online saradnju i komunikaciju. Brzi start i visoka stopa rasta doveli su do toga da danas postoji više od 100.000.000 instalacija u više od 200 zemalja širom sveta. Softver je trenutno dostupan na 30 jezika.

Osnovna tehnologija razvijena naporima kompanije koristi se u globalnoj softverskoj mreži visokih performansi koja ostvaruje veze koristeći tehnologiju geolokalizacije.

TeamViewer 12 - Perspekta zvanicni partner TeamViewer-a, Srbija Beograd,

Za više informacija:

Jovana Bjeković

Predrag Lazarević

TeamViewer 14 – Desktop razmena i online saradnja preko interneta

 

1. Team Viewer 14.0 Business Subscription
Karakteristike:

-Instaliranje na krajnjim tačkama i povezivanje sa njima ne zahteva nikakve dodatne troškove.

 • Neograničen broj krajnjih tačaka*
 • Licenca za jednog korisnika (administratora)***
 • Upravljanje uređajima
 • Podesivi korisnički moduli
 • Sastanci i prezentacije
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN

Support for Mobile Devices: 1 kanal-1add-on

***Samo jedna strana TeamViewer veze zahteva licencu. To znači da vam svaka TeamViewer licenca omogućava da pružate podršku svim korisnicima i krajnjim tačkama kojima želite.

*Maksimalni optimalni broj računara kome se može pristupiti sa ovom 200

Team Viewer 14.0 Premium Subscription

Karakteristike:

-Instaliranje na krajnjim tačkama i povezivanje sa njima ne zahteva nikakve dodatne troškove

 • Neograničen broj krajnjih tačaka
 • Licenca za više korisnika (plutajuća)***
 • Upravljanje korisnicima i uređajima
 • Podesivi korisnički moduli
 • Sastanci i prezentacije
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Izveštavanje o povezivanju korisnika
 • 1 kanal (istovremeni korisnik)
 • Dostupni su dodatni kanali (naplaćuje se dodatno)

Support for Mobile Devices: 1kanal–1 add-on

TeamViewer 14.0 Corporate Subscription

Karakteristike:

Instaliranje na krajnjim tačkama i povezivanje sa njima ne zahteva nikakve dodatne troškove

 • Neograničen broj krajnjih tačaka
 • Licenca za više korisnika (plutajuća)***
 • Upravljanje korisnicima i uređajima
 • Podesivi korisnički moduli
 • Sastanci i prezentacije
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Izveštavanje o povezivanju korisnika
 • 3 kanala (istovremena korisnika)
 • Dostupni su dodatni kanali (naplaćuje se dodatno)

Moguća kupovina :

 1. Migracija sa trajne verzije na model najma
 2. Upgrade sa niže na višu verziju TeamViewer-a
2. TeamViewer Remote Management

Dolazi u 3 oblika:

 1. Monitoring
 2. Asset Management
 3. Endpoint Protection – antivirus, štiti uređaje od malicioznih softvera
3. TeamViewer Tensor
TeamViewer Tensor™ je zasnovan  na cloud platformi koja omogućuje veliku skalu IT upravljanja, jednostavnu instalaciju i implementaciju, Optimizuje ulazne i izlazne procese prikupljanjem svih vrsta informacija, kao što su logovi u zavisnosti kada i gde su nastali za vreme kontrole udaljenih sesija i aktivnosti, a uz pomoć Menadžment Konzole. Svi izveštaji su vidljivi i dostupni  za autorizovane korisnike.

TeamViewer Tensor je rešenje koje poboljšava efikasnost kompanije i njenog informacionog sistema

 • Namenjeno većim kompanijama koje imaju razgranatu računarsku mrežu u većem broju kancelarija
 • Omogućuje IT sektoru da  pruža podršku zaposlenima i kupcima koristeći različite računarske i mobilne uređaje
 • Ako imate povećan broj zaposlenih koji rade na terenu , i potreban im je brz i siguran  pristup korporativnim aplikacijama dok su na putu , TV Tensor je idealno rešenje.
 • Podržava velikuPOS mrežu ( Terminalsku mrežu kasa i drugih sličnih uređaja)
 • Programerima koji su van kompanije omogućuje lakši rad i bržu implementaciju programskih rešenja
 • Usaglašen je sa najnovijim normativima GDPR-a

TeamViewer TENSOR – najvažnije karakteristike

Mogućnost proširene opcije potvrde identiteta i pojedinačnog prijavljivanja

– Standardizacija  SAML 2,0 za rad sa ovlašćenim Internet provajderima

– Podesivi  pristup pravilima na nalogu ( korisniku) , grupi ili na nivou uređaja

– Omogućuje enkripciju krajnjih tačaka – povećana bezbednost i sigurnost podataka

– Daje sveobuhvatne Kompanijske izveštaje

– Podrška i usaglašenost  sa GDPR-om

– Povećanje  efikasnost IT podrške

– Bezbedno povezivanje radnih mesta i računara

– Radi sa bilo kog uređaja, bilo gde i bilo kada

– Jednostavna primena i upotreba

– Podesivo sa Cloud-om

– Pruža daljinski pristup, podršku  i kontrolu

– Pruža podršku nadgledanja i sveobuhvatno logovanje

Poboljšana  efikasnost podrške

 • TeamViewer smanjuje sesije podrške sa sati na minute, štedi vreme, troškove i povećava produktivnost.
 • Proširite paletu svojih korporativnih uređaja koristeći BYOD ( Bring Your Own Device)
 • Sa privatnim – sopstvenim Mac, IOS i android uređajima postajete više fokusirani i usmereni na poslovanje i omogućuje podršku i rešavanje problema sa mobilnim uređajima – uživo –direktno
 • Upravljajte bez napora sa do 1000 uređaja.
 • Administrator može saodobrenimbezbednosnimpristupomdainstaliraiažurira “TimviewerTensor”™ ‘tiho’ nasvimkorporativnimračunarimaimobilnimuređajima.
 • Održavanje udaljenihuređajabez
 • Udaljeni administrator i kontrola servera – Upravljanje, održavanje i kontrola udaljenih servera, bilo gde da se nalazite. Povezivanje, pristup i upravljanje udaljenim serverima u bilo kom trenutku.
 • Omogućava trajni pristup udaljenom serveru koji je bez nadzora, sa odgovarajućim dozvolama.
 • Možete da dodelite korisnička prava/pravila udaljenim serverima da biste sprečili neovlašćeni pristup.
 • Imatemogućnostdaupravljateupdate-ovima ( nadogradnjama)irešiteproblemeprenego što utičunavaše
 • Povežite se brzo, bezbedno i pouzdano preko vašeg računara ili mobilnog telefona, gde god da ste.
 • Omogućava rad grafičkihivideourednika sabilokogmesta
 • Uređivanjevelikogobimapodataka.
 • Bilo koji pametnimobilniuređajsa3Gvezomjesvešto Vamjepotrebno i pristup prekoVPN-a

Podrška za POS sisteme klijenata

 • DaljinskoupravljanjePOS-om — Kadamašineiregistrikreditnihkarticaprestanu da rade,transakcijeprestajuiliusporavaju I biznis/posao slabi.
 • Sa unapredinstaliranimTeamViewerTensor™navašimPOS mašinama,vaša maloprodajnalokacija ne moradačeka da se pojavi tehničar, ilivašzaposleni u maloprodaji ne moradaseuključujeukonfuznetelefonskepozivesapodrškomdabistesaznalikakoseresetuje  iliponovokonfiguriše  pokvarenOsobe zapodrškumogudaseprijave remotly (daljinski) iotkloneproblemeutrenutku.

Upravljanje daljinskim povezivanjem

 • Sa TV Tensorom dobija se puna kontrolunadudaljenimvezamaunutarkorporacijskog- kompanijskog okruženja.
 • Za kompanijske IT i Bezbedonosne menadžere koji žele da centralizuju upravljanje u okviru kompanijske mrežne infrastrukture TV Tensor ima posebnu funkciju Conditional Access koji nadgleda i kontroliše udaljene sesije i prosese, prenos podataka, pristup timskim sastancima i konferencijama, i posebno pravo da spreči Neautorizovani pristup i aktivnosti koji su protivno kompanijskim sigurnosnim pravilima

Samo administratori imaju pristup upravljačkoj konzoli

 • Slično sigurnosnom Firewall-u koji štiti kompanijsku IT mrežu, uz pomoć TV Tensora i njegove Menadžment Konzole možete postaviti administratorska prava koja će štititi računarski sistem i samo sistem administratori uz pomoć nje mogu imati pristup i kontrolisati lokaciju. Njihovi osnovni zadaci su:
 1. Konfiguracija IT strukture u okviru TeamViewer-a i ukjlučivanje kompanijskog Firewall-a
 2. Dodavanje pravila ( polisa) za uređaje, naloge I grupe. Automatsko podešavanja i izbor tipa veze.
 3. Aktivacija verifikacionih pravila – Jedan jednostavan on/off ‘prekidač’ da biste primenili pravila ili ne.

Objedinjuje 2 osnovne komponente

 1. Arhitektura
 • Kompletna,masivno-podesivainfrastrukturanabazicloud infrastrukture
 • algoritmi koji određujunajboljemoguću,najnižu-latentnuvezu(direktni Peer-to-Peeriliprekorutera)
 • Neopterećeni centralizovani centri za podatke
 • Daljageolokacija bazirana na usmeravanju optimizacije
 1. Bezbedonosne funkcije
 • Dvostruka autentifikacija
 • Višestruka sertifikacija

TemaViewer Tensor možete pruzeti sa linka

4. TeamViewer Pilot

Sa TV Pilotom  moći ćete da preko smartphone kamere svog poslovnog partnera dobijete pregled relanog i stvarnog okruženja I da rešite probleme – bez obzira koliko ste udaljeni. Zahvaljujući kameri pametnog telefona partnera , na  prvi pogled možete da posmatrate bilo kakvu opremu, mašineriju, oblik infrastrukture i još mnogo toga. Vodite rad svog partnera postavljanjem 3D označivača na objekte u realnom svetu I tako otklonite zastoje I greške  na udaljenoj lokaciji.

Povezivanje sa mobilnim uređajima  partnera i njihovim kamerama smanjujete  troškove i vreme potrebno za slanje specijalista na teren. Rešavate probleme kod partnera  tako što daljinski asistirate u pomoći osoblju ili klijentima.

Uz pomoć T.V. Pilota  je moguće povezati se sa slikom fotoaparata mobilnog uređaja, prenese se na računar u realnom vremenu uz mogućnost da međusobno razgovarate putem VoIP i interakcije sa 3D beleškama. Tako pomažete korisniku preko mobilnog uređaja da se reše problemi u stvarnom svetu iscrtavanjem i isticanjem na ekranu u realnom okruženju I objektima.

Ključne funkcije

 • Daljinsko deljenje fotoaparata
 • Protok video zapisa u realnom vremenu
 • VoIP HD audio
 • 3D beleške
 • Mogućnost zamrzavanja slike fotoaparata
 • Snimanje sesije, vođenje evidencije i komentarisanje
 • Dobijate pomoć odmah
 • Poboljšana dostupnost udaljenim uređajima
 • Izbegavanje dugog Internet saobraćaja

Prednosti – benefiti korišćenja T.V. Pilota

 • Snižavanje troškova -niži putni troškovi korišćenjem daljinske ekspertske pomoći
 • Efikasno rešavanje problema -omogućavate klijentima da dobiju direktnu podršku stručnjaka putem audio i interaktivnog videa
 • Poboljšani proces-transfera znanja- radi tehničkih popravki i održavanja, ili pružanja saglasnosti za inspekcijama sa centralnog položaja umesto posete na terenu
 • Održavanje sigurnosti – korist od rada sa istom infrastrukturom koja obezbeđuje sigurne  veze kao Timviewer rešenje

T.V. Pilot kao rešenje doprinosi poboljšanju vašeg poslovanja na sledeće načine

 Dobijate podršku tačno kad vam zatreba

(Jedna od vaših mašina iznenada prestaje da radi. Pošto je ovo kritičan trenutak za vaš posao, potrebna vam je pomoć na licu mesta, baš u ovom trenutku. U okviru tima za Timviewer možete brzo doći do daljinskog eksperta, pokazati mu problem preko fotoaparata svog pametnog telefona i pustiti ga da vas vodi do rešenja problema.)

Pomaže kupcima- partnerima  gde god da su

(Automobil vašeg kupca se pokvario i oni su daleko od vaše automobilske radionice. U okviru tima za Timviewer, možete da pružite podršku bez obzira koliko ste daleko: jednostavno se povežite sa aplikacijom “Timviewer pilot”, pogledajte motor preko smartphone kamere i vodite vašeg klijenat ka rešenju problema, kao da ste na lokaciji.)

Štedi vreme i novac kroz rešavanje problema putem daljinske pomoći

(Potrebno je da vaš klijent podesi mrežnu skretnicu. Sve što im je potrebno jeste vaše znanje i smernice. Biti na lokaciji zahtevalo bi dugo vremena i nije neophodno. Dajte uputstva kupcima i posmatrajte kako rešavaju problem -dok ste u kancelariji i povezani putem pilot programa Timviewer.)

T.V. Pilot može  biti uključeni i biti deo drugog T.V. rešenja kao što je Team ViewerTensor

5. TeamViewer IoT

TeamViewer IoT vam omogućava da se brzo i sigurno povezete, nadgledate i upravljate mašinama i uređajima – sa bilo kog mesta.

Dobićete punu vidljivost u svim IoT uređajima sa obaveštenjima o statusu u realnom vremenu i ranim uvidima, tako da možete brzo reagovati na migraciju rizika i proaktivno rešavati probleme, pre nego što utiču na vaše poslovanje.

 • Digitalna transformacija se svodi na povećanje brzine komuniklacije i razmene informacija. Kompanije koje žele ići brže povezuju sve vrsta komunikacija i razmene podataka. One biraju TV softver i globalnu mrežu pristupa da bi došli tamo i pojednostavili svoje poslovanje i povećali produktivnost.
 • Verujemo da danas postoji jednostavna, lakša i odmah ostvariva korist od primene IoT-a.

Šta ako postoji rešenje koje lako i bezbedno povezuje pravog stručnjaka sa mašinom/uređajem koji ima problema, bilo da se nalazi u sledećoj zgradi ili širom sveta, i da omogući tom stručnjaku da bude u interakciji sa uređajem kao da stoji ispred njega?

Nema gubljenja vremena na planiranje poseta ili raspoređivanju stručnjaka do dalekih lokacija – zamislite, sa klikom na jedno dugme, bezbedno povezivanje stručnjaka sa mašinom-to je ono što je Team Viewer IoT.

 • TV IoT je vodeći IoT program za daljinsko upravljanje uređajima za industrijske i udaljene resurse. Pristupi svakom uređaju bezbedno preko Timviewer IoT Live/uživo daljinske kontrole.

Ključne funkcije

Daljinsko upravljanje – dodajte u realnom vremenu vezu sa vašim IoT uređajima, mašinama i robotima pomoću našeg modula za daljinsko upravljanje .

Monitoring – pratite svoje mašine i senzore pomoću TeamViewer IoT.

Prednosti

 • Smanjite vremena zadržavanja/zastoja
 • Smanjiite troškove usluge
 • Poboljšajte operativnu sigurnost
 • Optimizujte raspoređivanje obučenog kadra/osoblja
 • Sigurno upravljanje daljinskim mašinama

Zašto TeamViewer IoT?

Team Viewer IoT omogućava industijskim kompanijama  da uvođenjem IoT brzo povrate uloženi novac.

Kombinovanje funkcionalnosti daljinske kontrole sa mogućnostima nadgledanja

Upravljajte udaljenim krajnjim tačkama brže, ekonomičniji rad – na nivou preduzeća

Primate obaveštenja na osnovu nadglediranih podataka – omogućava vam brzo reagovanje na incidente

Omogućava trenutnu daljinsku pomoć i podršku za rešavanje problema na uređajima, u momentu kada  se problemi javljaju.

6. Blizz

Uskoro!

Preuzmite besplatnu verziju programa

Besplatan TeamViewer za privatnu upotrebu
* Besplatan za privatnu upotrebu.

Pitajte nas

Perspekta DOO

Prodaja softvera i hardvera. Projektovanje i održavanje sistema. Izrada web stranica i prezentacija.

+381 11 4126 553

+381 11 4522 696

office@perspekta.co.rs

Srbija, Cara Dušana 74, 11000 Beograd

dokument PIB dokument PDV

Newsletter

Saznajte prvi o našim specijalnim ponudama i aktvnostima.

Uspešno ste se prijavili!

Ovaj sajt koristi cookies-e za više informacija pogledajte Politiku privatnosti i obradu podataka o ličnosti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close