TeamViewer Tensor

Postavite celokupnu Cloud IT infrastrukturu za par sati

Za više informacija:

Dušan Zdravković

Predrag Lazarević

TeamViewer Tensor™ je zasnovan  na cloud platformi koja omogućuje veliku skalu IT upravljanja, jednostavnu instalaciju i implementaciju, Optimizuje ulazne i izlazne procese prikupljanjem svih vrsta informacija, kao što su logovi u zavisnosti kada i gde su nastali za vreme kontrole udaljenih sesija i aktivnosti, a uz pomoć Menadžment Konzole. Svi izveštaji su vidljivi i dostupni  za autorizovane korisnike.TeamViewer Tensor je rešenje koje poboljšava efikasnost kompanije i njenog informacionog sistema

 • Namenjeno većim kompanijama koje imaju razgranatu računarsku mrežu u većem broju kancelarija
 • Omogućuje IT sektoru da  pruža podršku zaposlenima i kupcima koristeći različite računarske i mobilne uređaje
 • Ako imate povećan broj zaposlenih koji rade na terenu , i potreban im je brz i siguran  pristup korporativnim aplikacijama dok su na putu , TV Tensor je idealno rešenje.
 • Podržava velikuPOS mrežu ( Terminalsku mrežu kasa i drugih sličnih uređaja)
 • Programerima koji su van kompanije omogućuje lakši rad i bržu implementaciju programskih rešenja
 • Usaglašen je sa najnovijim normativima GDPR-a

TeamViewer TENSOR – najvažnije karakteristike

Mogućnost proširene opcije potvrde identiteta i pojedinačnog prijavljivanja

– Standardizacija  SAML 2,0 za rad sa ovlašćenim Internet provajderima

– Podesivi  pristup pravilima na nalogu ( korisniku) , grupi ili na nivou uređaja

– Omogućuje enkripciju krajnjih tačaka – povećana bezbednost i sigurnost podataka

– Daje sveobuhvatne Kompanijske izveštaje

– Podrška i usaglašenost  sa GDPR-om

– Povećanje  efikasnost IT podrške

– Bezbedno povezivanje radnih mesta i računara

– Radi sa bilo kog uređaja, bilo gde i bilo kada

– Jednostavna primena i upotreba

– Podesivo sa Cloud-om

– Pruža daljinski pristup, podršku  i kontrolu

– Pruža podršku nadgledanja i sveobuhvatno logovanje

Poboljšana  efikasnost podrške

 • TeamViewer smanjuje sesije podrške sa sati na minute, štedi vreme, troškove i povećava produktivnost.
 • Proširite paletu svojih korporativnih uređaja koristeći BYOD ( Bring Your Own Device)
 • Sa privatnim – sopstvenim Mac, IOS i android uređajima postajete više fokusirani i usmereni na poslovanje i omogućuje podršku i rešavanje problema sa mobilnim uređajima – uživo –direktno
 • Upravljajte bez napora sa do 1000 uređaja.
 • Administrator može saodobrenimbezbednosnimpristupomdainstaliraiažurira “TimviewerTensor”™ ‘tiho’ nasvimkorporativnimračunarimaimobilnimuređajima.
 • Održavanje udaljenihuređajabez
 • Udaljeni administrator i kontrola servera – Upravljanje, održavanje i kontrola udaljenih servera, bilo gde da se nalazite. Povezivanje, pristup i upravljanje udaljenim serverima u bilo kom trenutku.
 • Omogućava trajni pristup udaljenom serveru koji je bez nadzora, sa odgovarajućim dozvolama.
 • Možete da dodelite korisnička prava/pravila udaljenim serverima da biste sprečili neovlašćeni pristup.
 • Imatemogućnostdaupravljateupdate-ovima ( nadogradnjama)irešiteproblemeprenego što utičunavaše
 • Povežite se brzo, bezbedno i pouzdano preko vašeg računara ili mobilnog telefona, gde god da ste.
 • Omogućava rad grafičkihivideourednika sabilokogmesta
 • Uređivanjevelikogobimapodataka.
 • Bilo koji pametnimobilniuređajsa3Gvezomjesvešto Vamjepotrebno i pristup prekoVPN-a

Podrška za POS sisteme klijenata

 • DaljinskoupravljanjePOS-om — Kadamašineiregistrikreditnihkarticaprestanu da rade,transakcijeprestajuiliusporavaju I biznis/posao slabi.
 • Sa unapredinstaliranimTeamViewerTensor™navašimPOS mašinama,vaša maloprodajnalokacija ne moradačeka da se pojavi tehničar, ilivašzaposleni u maloprodaji ne moradaseuključujeukonfuznetelefonskepozivesapodrškomdabistesaznalikakoseresetuje  iliponovokonfiguriše  pokvarenOsobe zapodrškumogudaseprijave remotly (daljinski) iotkloneproblemeutrenutku.

Upravljanje daljinskim povezivanjem

 • Sa TV Tensorom dobija se puna kontrolunadudaljenimvezamaunutarkorporacijskog- kompanijskog okruženja.
 • Za kompanijske IT i Bezbedonosne menadžere koji žele da centralizuju upravljanje u okviru kompanijske mrežne infrastrukture TV Tensor ima posebnu funkciju Conditional Access koji nadgleda i kontroliše udaljene sesije i prosese, prenos podataka, pristup timskim sastancima i konferencijama, i posebno pravo da spreči Neautorizovani pristup i aktivnosti koji su protivno kompanijskim sigurnosnim pravilima

Samo administratori imaju pristup upravljačkoj konzoli

 • Slično sigurnosnom Firewall-u koji štiti kompanijsku IT mrežu, uz pomoć TV Tensora i njegove Menadžment Konzole možete postaviti administratorska prava koja će štititi računarski sistem i samo sistem administratori uz pomoć nje mogu imati pristup i kontrolisati lokaciju. Njihovi osnovni zadaci su:
 1. Konfiguracija IT strukture u okviru TeamViewer-a i ukjlučivanje kompanijskog Firewall-a
 2. Dodavanje pravila ( polisa) za uređaje, naloge I grupe. Automatsko podešavanja i izbor tipa veze.
 3. Aktivacija verifikacionih pravila – Jedan jednostavan on/off ‘prekidač’ da biste primenili pravila ili ne.

Objedinjuje 2 osnovne komponente

 1. Arhitektura
 • Kompletna,masivno-podesivainfrastrukturanabazicloud infrastrukture
 • algoritmi koji određujunajboljemoguću,najnižu-latentnuvezu(direktni Peer-to-Peeriliprekorutera)
 • Neopterećeni centralizovani centri za podatke
 • Daljageolokacija bazirana na usmeravanju optimizacije
 1. Bezbedonosne funkcije
 • Dvostruka autentifikacija
 • Višestruka sertifikacija

TemaViewer Tensor možete pruzeti sa linka

Pitajte nas

Perspekta DOO

Prodaja softvera i hardvera. Projektovanje i održavanje sistema. Izrada web stranica i prezentacija.

+381 63 302 207

+381 69 21 36 353

[email protected]

[email protected]

Srbija, Cara Dušana 74, 11000 Beograd

dokument PIB dokument PDV

Ovaj sajt koristi cookies-e za više informacija pogledajte Politiku privatnosti i obradu podataka o ličnosti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close