Za više informacija:

Dušan Zdravković

Falcongaze SecureTower je dizajniran da zaštiti poslovanje od širokog spektra unutrašnjih pretnji,  smanjuje rizike od curenja poverljivih informacija, od zloupotrebe korporativnih resursa, omogućava identifikaciju nelojalnih radnika i negativnih tendencija u timu, smanjuje reputacione rizike, omogućava optimizaciju poslovnih procesa kompanije.

 

 • Lako se integriše u mrežu kompanije.
 • Centralizovno upravljanje bezbednosnom politikom preko jedne konzole.
 • Agent je nevidljiv za korisnika.
 • Kreira sveobuhvatne statističke izveštaje

Nedovoljno zaštićeni podaci predstavljaju odličnu metu kako za spoljne napade tako i za nenamerne ili zlonamerne ‘napade’ unutar kompanije. Podaci mogu završiti u pogrešnim rukama, bilo da se šalju putem email-a, messenger-a, penosa datoteke, obrazca web lokacije ili na drugi način.

Zaštititi poslovne podatke unutar kompanije od spoljašnjih napada, unutrašnjih zloupotreba ili slučajnih grešaka zaposlenih danas predstavlja sve veću potrebu.

Implementacijom adekvatnih alata sprečite gubitak osetljivih podataka koji mogu biti od suštinskog značaja za Vaše poslovanje.

Zaštitite svoje poslovanje od internih prevara i optimizujte proces rada pomoću sveobuhvatnog rešenja za bezbednost informacija.

Bilo da je nenamerni ili namerni, gubitak podataka može ozbiljno ugroziti poslovanje Vaše kompanije. Odliv poverljivih informacija može rezultirati ne samo gubitkom ugleda kompanije već i novčanim kaznama, gubitkom konkurentnosti kao i postojećih klijenata i projekata.

Secure Tower je sveobuhvatno security rešenje dizajnirano za zaštitu poslovanja od unutrašnjih pretnji koje pruža potpunu vidljivost i kontrolu nas Vašim podacima.

 • Lako se integriše u mrežu kompanije.
 • Centralizovno upravljanje bezbednosnom politikom preko jedne konzole.
 • Agent je nevidljiv za korisnika.
 • Kreira sveobuhvatne statističke izveštaje

Praćenje zaposlenih/Employee monitoring

Rukovodioci odeljenja mogu da steknu potpunu sliku o radnim danima zaposlenih i da u skladu sa tim prilagode raspodelu zadataka, termina i sastave efikasne timove.

Analiza radnih procesa omogućava praćenje komunikacije između zaposlenih unutar kompanije, ili izvan kompanije- sa kupcima i partnerima, sprovođenje analiza i rad na greškama.

Pored toga, Secure Tower prati sve dokumente koji se šalju putem interneta ili email-a i nadgleda cloud servise poput Dropbox-a, OneDrive-a, iCloud-a i GoogleDrive-a

Secure Tower takođe registruje i pamti adrese spoljnih korisnika i kontroliše njihovu komunikaciju sa ostalim zaposlenim.
Sistem izveštavanja obezbeđuje sveobuhvatne podatke i transparentne izveštaje o radu Vaših zaposlenih višem menadžerskom osoblju.

Softver stvara takav sistem nadzora zaposlenih da ni jedan kontakt ili dokument neće biti izgbljen.

Secure Tower takođe registruje i pamti adrese spoljnih korisnika i kontroliše njihovu komunikaciju sa ostalim zaposlenim.

Sistem izveštavanja obezbeđuje sveobuhvatne podatke i transparentne izveštaje o radu Vaših zaposlenih višem menadžerskom osoblju.

Softver stvara takav sistem nadzora zaposlenih da ni jedan kontakt ili dokument neće biti izgbljen.

Sprečavanje curenja podataka/Data leak prevention

Sistem analizira sve primljene podatke i identifikuje incidente. Analiza se zasniva na ranije postavljenim sigurnosnim pravilima koja mogu biti različite složenosti. Na primer, sistem može da obavesti kada zaposleni u istom odelenju pošalju veliki broj datoteka na štampanje. Takođe može zaključati slanje određenog dokumenta putem email-a, a koji sadrži poverljive podatke iz baze podataka.

Potpuna kontrola i bezbednost informacija postiže se nadgledanjem skoro svih kanala komunikacije i prenosa podataka: email, messenger, društvene mreže, internet saobraćaj, dokumenti u cloud-u,dokumenti smešteni na radnim stanicama, USB, stampani podaci.

Secure Tower osigurava ne samo praćenje i istraživanje incidenata bez odlaganja, već i njihovu pravovremenu prevenciju. Blokiranjem prenosa podataka u određenom formatu Secure Tower neće dozvoliti curenje osetljivih poslovnih informacija.

Secure Tower koristi dva načina za presretanje podataka:

 • server interception
 • agent interception.

U prvom slučaju alat analizira saobraćaj na serveru, u drugom slučaju podaci se presreću direktno na radnom računaru.
Zavisno od potreba kupaca, načini presretanja mogu se kombinovati ili se mogu primeniti samo neki moduli sistema.

Implementacija Secure Tower software-a traje samo nekoliko sati. Instalacija i konfigueracija se izvode pomoću jedne konzole.

Analiza rizika/Risk analysis

Analiza rizikA je modul integrisan u sistem koji nadgleda promene u ponašanju zaposlenih, a koje su potencijalno opasne za za organizaciju, i omogućuje pravovremeni odgovor na pretnju.

Ovaj modul izračunava nivo rizika zaposlenih na osnovu sigurnosnih incidenata. Zatim formira listu svih zaposlenih i nivoe njihovog rizika.

Prednosti DLP sistema sa integrisanim modulom za analizu rizika:

 • Minimiziranje rizika od insajderskih (ili unutrašnjih) pretnji
 • Poboljšanje efikasnosti upravljanja
 • Formiranje celokupne slike ponašanja korisnika

// Dostupni smo svakog radnog dana od 09-17h

Da Vam je potrebna pomoć?

Zašto Secure Tower?

DLP funkcionalnost, alati za upravljanje rizicima i kontrola rada zaposlenih, sve u jednom proizvodu.

 

Sistem jednostavan za implementaciju i upotrebu

Većina DLP sistema su previše složeni. Njihova primena i održavanje zahtevaju specifične veštine i profesionalnu pomoć. Implementacija Secure Tower rešenja traje samo nekoliko sati. Čak i u velikoj mreži, samo nekoliko sati će biti dovoljno za instalaciju i konfiguraciju. Nakon početnog podešavanja sistem je spreman za upotrebu. Relativno mali zahtevi hardvera i visoki učinak obrade podataka. Instalacija na računarima krajnjih korisnika radi u pozadinskom režimu i ne utiče na njihove svakodnevne aktivnosti. Sistem ne ograničava korisnike i ne smanjuje preformanse informacione infrastrukture.

 

Modularnost i prilagodljivost

Cena zavisi od odabranih modula kao I broja kontrolisanih krajnjih tačaka. Licence nisu vezane za određene korisnike ili računare. Svaki modul I protokol se mogu kupiti odvojeno ili u kombinaciji sa nekim drugim.
 

Korisnički izveštaji

Falcongaze SecureTower je jednostavan i jasan. Svi dijagrami su lako razumljivi. Svaki izveštaj možete da sačuvate i odštampate. Dobićete unapred podešene izveštaje odmah nakon instalacije sistema. Možete ih modifikovati, kreirati sopstvene izveštaje ili koristiti unapred definisane izveštaje. Secure Tower takođe može da izveštava o određenim korisnicima prema zadatim pravilima.
 

Efikasna i visokokvalifikovana tehnička podrška

Inženjeri iz kompanije Falcongaze Vam direktno pomažu da instalirate sistem i i pružaju dodatnu pomoć tokom korišćenja software-a. Objašnjavaju šta treba raditi u nestandardnim situacijama, a mogu i daljinski ukoliko je potrebno, prilagoditi Secure Tower Vašim potrebama.

Tim za tehničku podršku Perspekte uzima u obzir sve karakteristike Vaše kompanije i u skladu sa tim pruža podršku.

E-mail

SecureTover obezbeđuje kontrolu svih poruka najpopularnijih e-mail servera, u skladu sa POP3, SMTP i IMAP protokolima, kao i presretanje i zaključavanje poruka korišćenjem MAPI protokola.

Sistem proverava usklađenost sa sigurnosnim pravilima za poruke koje se šalju putem Microsoft Exchange Servera, Lotus Notes-a, Postfik-a, Sendmail-a itd. Pored toga, sistem podržava presretanje poruka iz domena spoljnih-besplatnih e-mail servisa, kao što su Gmail, Yahoo, Hotmail, Mail.ru ili Yandex.Mail.

Poruke

Zaposleni u velikoj meri za obavljanje poslovne komunikacije koriste poruke i društvene mreže, a ne samo poslovnu e-poštu. DLP sistem može kontrolisati protokole za brzu razmenu poruka OSCAR (ICQ / AIM), MMP (Mail.Ru Agent), XMPP (Jabber) (Miranda, Google Talk, QIP Infium, PSI), YIM (Yahoo! Messenger), SIP, kao i presretanje tekstualnih i glasovnih poruka i datoteka u Skype-u, Viber-u, MS Lync i Telegram.

Društvene mreže

Osim poruka, zaposleni sve češće koriste društvene mreže kao što su Facebooki slični, za poslovnu komunikaciju. DLP sistem kontroliše komunikaciju osoblja u blogovima, online chatovima, forumima itd.

Internet aktivnosti

SecureTover omogucava da se napravi potpuna slika o veb aktivnosti zaposlenih tokom čitavog radnog dana. DLP sistem pomaže da se dobiju informacije o veb stranicama koje zaposleni posećuju, vreme koje provode na veb stranicama I postove koje ostavljaju.

Cloud storage

Zaposleni mogu da koriste cloud rešenja kao deo procesa rada, gde su bezbednosni incidenti takođe mogući. SecureTower prati sve fajlove koje korisnik preuzima sa interneta preko veb pretraživača, kao I preuzimanje datoteka preko desktop aplikacijaa za takve cloud servise kao što su Dropbox, OneDrive I slični.

Aplikacije

DLP sistem prati aplikacije koje koriste zaposleni tokom celog radnog dana. Na osnovu rezultata dobijenih ovom opcijom, možete proveriti koje aplikacije je zaposleni češće koristio i koji je period bio posvećen radnim aktivnostima. Osim toga, sistem može blokirati određene aplikacije koje određuje administrator.

Produktivnost zaposlenih

Jedan od glavnih faktora DLP sistema, je mogućnost kontrole aktivnosti osoblja. S obzirom na to, opcija kontrole radnog vremena koja dozvoljava da se vidi stvarno vreme provedeno na ispunjenju bilo kog zadatka od strane zaposlenog, implementira se u SecureTover.

Štaviše, možete dobiti pravu sliku radnog dana zaposlenog pomoću keylogger-a, audio i video nadzora i pregleda desktop-a.

Kontrola radne stanice

SecureTower omogućava kontrolu i sprečavanje prenosa datoteka na spoljne medije. Sistem vrši automatsko skeniranje dokumenata, poslatih za štampanje ili USB drajv, u smislu sadržaja poverljivosti podataka I u slučaju otkrivanja ove informacije, obaveštava administratora i dozvoljava preduzimanje preventivnih mera za saniranje incidenta.

Osim toga, SecureTower prati povezivanje i isključivanje uređaja sa radnih stanica, kontroliše kopiranje informacija i vrši reviziju pristupa računaru.

Indeksiranje radne stanice

Da bi se obezbedila provera prisustva ili nepostojanja poverljivih dokumenata na radnoj stanici, SecureTower  pruža brzo pretraživanje na svim računarima u lokalnoj mreži, uključujući i ručni režim pretrage. Pretraživanje je moguće i po imenima i atributima datoteke.

Interakcije osoblja

Da bi se otkrile interakcije osoblja, SecureTower koristi grafički prikaz, u kojem se kreiraju profili, automatski povezani sa aktivnim direktorijumom, za svakog zaposlenog i prikazuje komunikaciju zaposlenog sa drugim ljudima. Ovaj profil prikazuje kontakt listu zaposlenog, imena u aplikacijama za razmenu poruka, naloge u društvenim mrežama i na drugim veb lokacijama.

Za otkrivanje zlonamernih kontakata, SecureTower registruje adrese spoljašnjih kontakata/pretplatnika i takođe kreira profile za njih. Omogućava brzo otkrivanje uljeza ili, recimo, regrutera, koji radi za konkurentsku kompaniju.

// Kontakt osobe

Naš tim
Na dohvat ruke

Dušan Zdravković
Dušan Zdravković
 • +381 63 405 220
 • dusan.zdravkovic@perspekta.co.rs
 • Predrag Lazarević
  Predrag Lazarević
 • +381 63 302 207
 • predrag.lazarevic@perspekta.co.rs
 • office@perspekta.co.rs