Supremo je softver za daljinsko upravljanje računarima. Neke od ključnih karakteristika uključuju sledeće:

  1. Daljinska kontrola: Supremo omogućava korisnicima da se povežu i preuzmu kontrolu nad drugim računarom preko interneta.
  2. Jednostavnost korišćenja: Supremo je dizajniran da bude intuitivan i lagan za upotrebu. Korisnici ne moraju da konfigurišu rutere ili firewall.
  3. Bezbednost: Sve sesije su zaštićene jakim enkriptovanjem, što osigurava da neovlašćene osobe ne mogu pristupiti daljinskoj sesiji.
  4. Prenos datoteka: Pomoću Supremo licenci, korisnici mogu prenositi datoteke između računara tokom daljinske sesije.
  5. Višejezičnost: Supremo je dostupan na više jezika, što ga čini pristupačnim širokom spektru korisnika širom sveta.
  6. Mobilna aplikacija: Pored desktop verzije, Supremo takođe nudi i mobilnu aplikaciju koja omogućava daljinsko upravljanje s pametnih telefona ili tableta. Za razliku od TeamViewer-a, mobilna podrška se ne dokupljuje, već se nalazi u sklopu licence.