Angažovanje firme koja se bavi IKT servisom je:

  • Fleksibilno, jer pruža brojne modalitete saradnje
  • Ugovori se definišu i poslovi usklađuju sa vašim stvarnim potrebama
  • Budžetski je najisplativije
  • Obezbeđuje maksimalnu kontrolu troškova za IKT sektor
  • O vašim potrebama se brine tim stručnjaka

Dakle, brigu o vašoj mreži, računarima, uređajima za komunikaciju, štampačima, internet konekciji, serverima i radnim stanicama, e-mail-ovima, web domenima, prezentaciji i nabavci opreme prepustite nama.

Usluge koje nudimo

1. Analiza stanja i strategijska procena IKT infrastrukture preduzeća
2. Izrada predloga plana razvoja i održavanja
3. Projektovanje mrežne IKT infrastrukture
5. Održavanje sistema:
    Preventivno
    Redovno
    Hitne, kritične intervencije
6. Zaštita:
    Antivirus i dataloss prevencija
     System backup-i disaster recovery
     Pristup sa udaljenih  lokacija VPN
     Obuka korisnika