Software

ESET novi model licenciranja

Obaveštavamo vas o promenama u ESET modelu licenciranja koje stupaju na snagu od 1. maja 2023. godine, a koje će se odraziti i na aktuelni ESET cenovnik. Licence za ESET proizvode će se ubuduće isporučivati kao pretplata na godišnjem nivou za izabrani proizvod ili paket sa jedinstvenom cenom i mogućnošću kupovine na ukupno tri godine […]